Polityka prywatności

Niniejszy dokument został stworzony dla firmy: Gabinet neurologopedyczny Urszula Petrycka-Fruga

z siedzibą w Krakowie, przy ul. Dąbrowskiej 17i/34, 31-851,

zarejestrowaną pod numerem NIP: 6842639556. (zwaną dalej: Administratorem).

PODSTAWOWE INFORMACJE 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Urszula Petrycka-Fruga prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gabinet neurologopedyczny Urszula Petrycka-Fruga, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się NIP 6842639556 oraz REGON 360137020, ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Krakowie przy al. Dąbrowskiej 17i/34, 31-851 Kraków. 2. Z administratorem możesz się skontaktować, pisząc wiadomość e-mail na poniższy adres poczty elektronicznej: ula@kiedydologopedy.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych stron, wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania.  Korzystam także z narzędzi analitycznych, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin tej strony, np. czasu spędzonego na stronie lub wyświetlonych zakładek. Szczegóły znajdziesz w tym dokumencie.

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przekazywane przez Ciebie mogą być przetwarzane w niżej wskazanych celach i na następujących podstawach prawnych:

  1. Obsługa poczty – podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Dane są wówczas przetwarzane w celu skontaktowania się z Tobą. Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  2. Tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO. Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mojego, jako administratora tej strony, prawnie uzasadnionego interesu.
  3. Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej. W tym wypadku dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora.
  4. Wykorzystanie cookies na stronie. Podstawą jest Twoja zgoda, która jest udzielona jeszcze przed pełnym załadowaniem strony internetowej.
  5. Archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów Jest to prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  6. Wysłanie newslettera. W celu wysłania newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – czyli zgody udzielonej tuż przed zapisaniem się do newslettera oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego, kierowanego do Ciebie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mojego, jako administratora, prawnie uzasadnionego interesu.

TWOJE PRAWA

1. RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

A. Prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona polityka prywatności, którą właśnie czytasz.

B. Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli ja, jako administrator Twoich danych, otrzymam od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to mam obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie jako administrator danych, mam wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mam obowiązek poinformować Cię przynajmniej, czy przetwarzam Twoje dane i mogę wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o dwa miesiące.

C. Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.

D. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się ode mnie, jako od administratora Twoich danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Twoje dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przez mnie upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mam też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane podlegające usunięciu.

E. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.

F. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przez administratora.

G. Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.

H. Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 3 2.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam w związku z prowadzeniem platformy oraz sprzedażą produktów elektronicznych oraz fizycznych. Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebooka Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informuję Cię jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Podmioty przetwarzające dane, z których usług korzystam:
1) Vimeo, Inc. – serwis umożliwiający osadzanie materiałów audiowizualnych na stronie;
2) Google Analytics by Google LLC – narzędzie marketingowe;
3) Facebook by Meta Platforms – serwis społecznościowy umożliwiający nawiązywanie kontaktów zawodowo-biznesowych;
4) Instagram by Meta Platforms – serwis społecznościowy umożliwiający nawiązywanie kontaktów zawodowo-biznesowych;
5) YouTube by Google LLC – osadzanie materiałów audiowizualnych na moich stronach;
6) Pixel Meta – narzędzie marketingowe.
7) Hotjar – narzędzie mierzące ruch na stronie

PLIKI COOKIES I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

1. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies.

2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

3. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe.

4. Mogą być one odczytywane przeze mnie („cookies własne”, które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam („cookies zewnętrzne”).

5. Mmasz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia.

6. Ta strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące:
a) wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram, Youtube, Vimeo, Spotify,
b) narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, Pixel Meta, Hotjar

LOGI SERWERA

1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się moja strona internetowa.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.

3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.

4. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

USŁUGA NEWSLETTER

1. Dostawcą usługi newsletter jest ConvertKit, 750 W Bannock St #761, Boise, ID 83702, Stany Zjednoczone

2. Twoje dane, tj. imię oraz Twój e-mail, podane w formularzu zapisu do newslettera, będą przetwarzane w celu wysłania newslettera.

3. Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, a także w celu wysłania Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie mojego, jako administratora, uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.

4. Gwarantuję Ci, że Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody, wypisania się z newslettera lub wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.

5. Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięciu aktywnego linku z informacją Wypisuję się z newslettera, który jest umieszczony w wysyłanych przeze mnie wiadomościach.

6. Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji tej usługi będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to uzasadniony mój, jako administratora danych, interes.

7. Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera mogę przekazywać następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi newsletter oraz osobom trzecim wspierającym mnie w zakresie wysyłki newslettera, z którymi zawarłam odpowiednie umowy.

8. Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane, posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9. Wprzypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

10. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

USŁUGA GOOGLE ANALYTICS

1. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics. Jest to usługa polegająca na analizowaniu usług i działań internetowych.

2. Szczegóły dotyczące tej usługi Google są dostępne po kliknięciu linku: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision

3. Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony internetowej.

4. Masz możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że doprowadzi to do sytuacji, w które nie będzie możliwości w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

5. Korzystam z Google Analytics w celu analizowania korzystania z tej strony internetowej oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników. Dzięki uzyskanym statystykom mogę np. dopasować moją ofertę.

6. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google zapewnia jednak, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

PIKSEL META

1. Piksel Meta to umieszczony na stronie fragment kodu, który działa jak narzędzie analityczne. Umożliwia kierowanie reklam na Facebooku i/lub Instagramie do osób, które odwiedziły naszą stronę lub konkretne produkty.

2. Dostawcą usługi jest Meta Platforms Ireland Ltd., (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia

3. Informacje zbierane od Ciebie poprzez korzystanie z Piksela Meta są anonimowe. Niemniej mogą być łączone z innymi informacjami o Tobie, zebranymi w ramach platformy społecznościowej, jaką jest Facebook i/lub Instagram.

4. Na swojej stronie korzystam z tego narzędzia. Jest to umotywowane moim, jako administratora, prawnie uzasadnionym interesem w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

5. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów firmy Meta znajdujących się poza Unią Europejską, w tym w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Meta zapewnia jednak, że stosuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa europejskiego. Więcej informacji znajdziesz pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/policy/

6. Więcej o tym narzędziu przeczytasz na stronie dostawcy: https://www.facebook.com/business/tools/meta-pixel

UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW WIDEO

1. Umieszczam na swojej stronie internetowej materiały audiowizualne pochodzące z serwisów YouTube oraz Vimeo. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC oraz Vimeo, Inc.

2. Pliki cookies generowane są automatycznie przy odtwarzaniu materiałów audiowizualnych pochodzących z wyżej wskazanych serwisów.

3. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie odtwarzaj materiału video.

KOMENTARZE NA STRONIE

1. Jeżeli chcesz dodać komentarz na tej stronie, zobowiązany jesteś wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.

2. Obsługa systemu komentarzy nie jest zlecana podmiotowi zewnętrznemu.

3. Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na tej stronie, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.

4. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na tej stronie, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza.

5. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. Uprawnienia te możesz realizować poprzez wysłanie maila na adres ula@kiedydologopedy.pl

6. Prosimy byś przestrzegał zasad wzajemnego szacunku i pamiętał, że ponosisz odpowiedzialność za zamieszczone w ramach komentarza i opinii treści. Zastrzegamy sobie prawo moderowania komentarzy oraz opinii, w szczególności usuwanie tych o charakterze obraźliwym, wulgarnym, reklamowym czy naruszające prawa innych podmiotów.

CZAS PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel.

2. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy wynika z tego, że zgłoszenie może być przez Ciebie zgłoszone tuż przed upływem terminu przedawnienia.

Twoje dane przetwarzam przez okres:

a) 3 lub 6 lat + 1 rok – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wybór 3 lub 6 lat zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy nie

b) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora

c) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów administrowania stroną internetową

d) do czasu wycofania zgody lub utraty przydatności – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody o ile wprost nie wskazano inaczej w momencie wyrażania zgody

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treści umieszczone na niniejszej stronie oraz w obsługiwanych serwisach społecznościowych są przejawem mojej własnej twórczości intelektualnej. W związku z tym stanowią one przedmiot moich praw autorskich.

2. Nie wyrażam zgody na kopiowanie treści w całości lub w części bez mojej wyraźnej, uprzedniej zgody.

3. Jesteś zobowiązana/zobowiązany do korzystania z mojej strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

4. Treść tej Polityki może ulec zmianie, np. kiedy zmienimy dostawcę usług lub zakres funkcjonalności na stronie

Administrator strony

Urszula Petrycka-Fruga