Symek ma sale selki czy Szymek ma szare szelki?

  Poproś dziecko, aby powiedziało, w co jest ubrany chłopiec. Czy są to szare szelki, czy może sale selki? A jeśli to drugie – czy potrzebujecie logopedy? Dlaczego sz jest takie trudne? Głoska sz, tak jak wszystkie głoski z tzw. szeregu szumiącego – sz, ż, cz, dż...